ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 63 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำ นักเรียนชั้น อ.1-3 ณ สวนน้ำเบนท์ลีย์
29 ก.ย. 63 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำ นักเรียนชั้น ป.1-3 ณ สวนน้ำเบนท์ลีย์
28 ก.ย. 63 กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 ก.ย. 63 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำ นักเรียนชั้น ป.4-6 ณ สวนน้ำเบนท์ลีย์